Respekt for individet


2003.02.13 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Bent Ellingsen, leder Dyrebeskyttelsen Drammen og omland


Brev fra Dyrebeskyttelsen Drammen og omland av 29 januar 2003:


Hunder_til_slakt
Foto: SOS St Bernard ©Landbruksminister Lars Sponheim


Pels fra grotesk hold av hund og katt i Asia selges som kjent i Europa under diverse villedende merker. Ofte skal varen være merket som kanin. Siden USA forbød slik import, er det grunn til å anta at Europa har blitt et enda viktigere marked.

I Sverige har statsrådens kollega, jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist, nedsatt et utvalg som skal utrede tiltak. Hun har i denne sammenheng uttalt følgende:
"Djurskydd och djuromsorg är frågor som engagerar mig mycket. Jag arbetar för att stärka djurens ställning både i Sverige och internationellt. Importförbud av hund- och katt päls är en av flera viktiga frågor som jag driver".

Har statsråd Sponheim tilsvarende planer?Med vennlig hilsen


Bent Ellingsen
Holstetajet 9, 3022 Drammen
Mail: post@dd00.org


Lars Sponheim svarer i brev av 5 februar 2003:

"Jeg går inn for at import av hunde- og katteskinn /-produkter fra disse landene i Asia blir forbudt. Svaret på Deres spørsmål er derfor; Ja, jeg har absolutt tilsvarende planer".

Les brevet i sin helhet:
Forbud mot import av hunde- og kattepels
Les om saken hos Dyrebeskyttelsen Drammen og omland:
Sponheim ønsker forbud mot katte- og hundeskinn
Hva kan du gjøre?