Respekt for individet


2003.01.28 Dyrebeskyttelsen:   Leserinnlegg ved Gunda Ruud, saksbehandler DN

Hvilket dyrehold ønsker du deg?

Den 13. desember fikk politikerne overlevert stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd. I løpet av vinteren skal de vurdere ulike sider av dagens husdyrhold. Deretter skal de avgjøre om dyrenes velferd skal forbedres og om dagens Dyrevernlov skal endres. Siden dyrevernloven ble vedtatt i 1974 har vi fått ny kunnskap om dyrs adferd, dyrs evne til å tenke og ikke minst til å lide. Dette er kunnskap vi ikke kan ignorere.

Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd tar opp de mange dyrevernproblemene som finnes i husdyrhold. Den innrømmer at det er mye som ikke er bra. Stortingsmeldingen viser innsikt og forståelse for dyrs behov og påpeker mange forhold som bør rettes på. Men hva hjelper forståelse og innsikt når forslagene til konkrete tiltak er få og lite ambisiøse, og menneskers ønske om økonomisk profitt fremdeles settes foran dyrenes velferd?

En dyrevernlov er ment å ivareta dyrene. Gjør dagens dyrevernlov det? Og sier signalene i stortingsmeldingen at en ny lov kommer til å gjøre det? Stortingsmeldingen sier at burhøns ikke har det bra. Den innrømmer at driftsformene gjør hønene fysisk og psykisk syke. Likevel anmoder den politikerne om fremdeles å godta høner i små nettingbur. Stortingsmeldingen medgir at pelsdyrhold er meget problematisk, men foreslår at politikerne fremdeles skal tillate hold av disse dyrene for å produsere luksusprodukter vi ikke trenger.

Dyrebeskyttelsen Norge mener at dyr skal ha et godt liv så lenge de lever. De skal få utløp for sine instinkter og behov. Dyrebeskyttelsen Norge mener at all omgang med dyr skal fra respekt for individet. Det gjør at vi bl.a. krever at hønene skal komme ut av burene og at pelsdyrholdet skal avvikles.

Hvor mye dyrelidelse vil du tillate? Hvilket dyrehold ønsker du deg? Det er fremdeles mulighet til å påvirke politikerne i arbeidet med Stortingsmeldingen! Dyrebeskyttelsen Norge vil oppfordre alle til å engasjere seg i debatten. Fortell politikerne at vi ønsker et dyrehold som setter dyrevelferd foran profitt! Be om at Norge tar dyrevelferd på alvor, og at politikerne viser dette i sine beslutninger. Si at dyr må få lov til å få utfolde sine instinkter og behov, det har vi råd til! Skriv brev til myndighetene på lokalt og nasjonalt nivå og vis at du bryr deg! Du kan også bevisstgjøre andre ved å skrive leserinnlegg til aviser og å snakke om dyrevern.

Hva som nå blir vedtatt kommer til å påvirke dyrenes liv i mange år fremover. Vi - jeg og du - har plikt til å bruke vår stemme, for dyrene er tause aktører i diskusjonen om deres liv. Deres fremtid ligger nå i våre hender.

Trenger du mer informasjon må du gjerne kontakte oss.

Les leserinnlegget i ?:
...