Respekt for individet


2003.01.16 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved DNs sekretariat

Opinionen for god dyrevelferd

Den 15. januar 2003 deltok Dyrebeskyttelsen Norge på høringsmøte hos Stortingets næringskomité vedrørende stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd. Vi ga utrykk for vår skuffelse over innholdet i meldingen, og nå håper vi at opinionen vil presse politikerne.

Vi håper på en total gjennomgang av dyrevernloven, fordi beslutningene som politikerne nå fatter vil ha stor betydning for norske dyrs livskvalitet i mange år fremover. Vi appellerer derfor til deg om å sette deg grundig inn i de ulike sider ved dagens dyrevelferd, og å gjøre deg opp en mening om hvilket dyrevelferdsnivå du ønsker at Norge skal ha.

Bruk din innflytelse i den pågående prosessen og tal dyrenes sak!

Saken behandles i næringskomiteen NÅ, men den vil ikke bli endelig vedtatt før om noen måneder. Det er fremdeles tid til å påvirke politikerne, så bruk denne tiden aktivt.

Krev økt velferd for alle dyr i den nye dyrevernloven!

Hva kan du gjøre?