Respekt for individet


2003.01.15 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved DNs sekretariat

Kreativ? Bli med i vår logo-konkurranse


DNs nåværende logo

DNs nåværende logo ©

Dyrebeskyttelsen Norges kjære "pote" er blitt gjenstand for gjenbruk og finnes overalt. Vi vurderer derfor å bytte til ny logo - eller å friske opp poten. Ønsket er å ha et iøynefallende symbol som reflekterer allsidigheten i vårt arbeid. Noe som symboliserer tilhørighet, seriøsitet og omtanke.

Eller kanskje du har andre vinklinger?

Vi inviterer derfor til en logo-konkurranse - frist fredag 14. februar 2003.

Juryen består av representanter fra reklamebyråene New Deal og Dinamo, sentralstyret og sekretariatet.

Vinnerutkastet og andre forslag vil bli presentert i medlemsbladet, på våre nettsider og under landsmøtet 2003.*

  • 1. premie: Salgsartikler fra Dyrebeskyttelsen Norge, verdi kr 400.
  • 2. premie: Salgsartikler fra Dyrebeskyttelsen Norge, verdi kr 100.
  • 3. premie: Dyrebeskyttelsen Norges pin, verdi kr 15.

Send inn ditt forslag, merket "logo" til:
Dyrebeskyttelsen Norge, Karl Johans gate 6, 0154 Oslo - eller send e-post med vedlegg til post@dyrebeskyttelsen.no.

* Dyrebeskyttelsen Norge stiller seg fri til å benytte, videreutvikle eller ikke benytte de innkomne forslagene, inkl. vinnerutkastene.