Respekt for individet


2002.12.10 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Siri Relling, sekretariatsleder DN

Til kamp mot kamphundmiljøet

Kamphundmiljøet i Norge er en liten, lukket krets, hvor det er vanskelig å få innsyn. Dyrebeskyttelsen mener at det i alle slags hundehold er helt uakseptabelt å påføre dyret smerter eller lidelser. Vi tar derfor opp kampen mot hundemishandlingen i kamphundmiljøet og oppfordrer deg til å komme med tips.
Gi ditt tips til Dyrebeskyttelsen. Hvis du ønsker det, kan du godt være anonym.
Hva kan du gjøre?