Respekt for individet


2002.12.04 Dyrebeskyttelsen:   Leserinnlegg ved DNs sekretariat

Bevisste forbrukere ønsker produktmerking!

I Nationen 30. november kan man lese at Orkla Foods ikke oppgir hvilket land selskapets råvarer kommer fra. Direktør Håkon Magli sier han ikke er så opptatt av dette, og at selskapets egen veterinær godkjenner kjøttet som kjøpes inn. Produktene skal være helsemessig trygge i hele produksjonsprosessen.
Omfatter dette også dyrenes levevilkår og i hvilken grad de fikk leve ut sine individuelle behov og instinkter? Kontrollerer Orkla Foods veterinær dyrevelferden og regelverket i landet kjøttet kjøpes fra?
Snart skal stortingsmeldingen om dyrevelferd leveres. Det gis her signaler om at dyrenes velferd skal forbedres. Dette er et prioritert område: Vi skal bli verdensmestere på dyrevelferd! Løsdrift er allerede innført for griser, og det gis signaler om at det samme skjer for storfe. Tann-, øre- og haleklipping er forbudt. Det samme er trynering. Kyr skal få liggeunderlag. Kastrering skal avskaffes. Det finnes forskrifter om hvordan dyr skal avlives.
Det er likevel mye som kan rettes på for å bedre norske produksjonsdyrs levevilkår, men det er dessverre et faktum at de fleste andre land har en dårligere dyrevernlov enn oss - hvis de overhodet har noen. I flere land drives fremdeles "dyrefabrikker", der dyr er på bås og hvor omtanken for enkeltindividet er fraværende.
Forbrukere blir stadig mer bevisste om dyrevelferd når de velger produkter. Økt bevisstgjøring fremover skal styrke forbrukernes mentale grensevern; de velger ikke lenger kjøtt kun etter prislappen, men er villige til å betale noe ekstra, dersom dyret hadde det godt så lenge det fikk leve.
Det er mulig det er likegyldig for Orkla Foods hvor kjøttet importeres fra. For Dyrebeskyttelsen Norge og bevisste forbrukere er det vesentlig. Vi ønsker å vite hvor maten stammer fra og hvilke levevilkår dyrene ble tilbudt før de ble slaktet. Ja til merking!
Les innlegget i Nationen:
Vi ønsker produktmerking!
Hva kan du gjøre?