Respekt for individet


2002.11.11 Dyrebeskyttelsen:   Brev ved DNs sekrateriat
Til

Medlemmer av Stortingets næringskomité
Dato: 11 november 2002

Dyrevern koster

Dyrebeskyttelsen Norge avlaster det offentlige dyrevernet for arbeid. At det er stort behov for våre tjenester viser mengden av publikumshenvendelser og tilbakemeldinger vi mottar. Bare sekretariatet mottar ukentlig ca. 1 000 telefoner.
Dyrevern koster. Dyrebeskyttelsen Norge har et årsbudsjett på ca. kr 4 millioner, inkl. kr 100 000 i støtte fra Landbruksdepartementet (LD). Støtten fra LD utgjør ca. 2 % av vårt totale budsjett. Vi er derfor avhengige av gaver, kontingenter og testamenter fra privatpersoner.
Dyrebeskyttelsen Norges budsjett dekker utgifter til sekretariatet og våre 22 lokalforeninger og 6 kontaktpersoner. Lokalforeningene utfører det praktiske dyrevernarbeidet, og innsatsen er basert på idealisme og frivillighet. Det oppleves fortvilende når viktig arbeid stopper pga. økonomi. Ofte åpner våre medlemmer både lommeboka og hjemmet for dyrene.

Hvordan avlaster Dyrebeskyttelsen Norge det offentlige?

Dyrebeskyttelsen Norge - en kunnskapsbase og informasjonsenhet
  • Vi veileder folk slik at de kontakter rette offentlige instanser.
  • Vi svarer på henvendelser det offentlige egentlig skulle ha mottatt.
  • Vi skaffer til veie informasjon og bakgrunnskunnskap for media, private og offentlig organisasjoner/kontorer/enkeltpersoner, studenter og publikum generelt. Dette kan være alt fra lover og regler til naturvitenskaplig informasjon.
Dyrebeskyttelsen Norge utfører praktisk dyrevern, hvor det offentlige uteblir
Det offentlige dyrevernets ansvarsområde opphører når dyrene er hjemløse, dvs. blir forlatt av sine eiere. Men nettopp da er behovet for hjelp størst!
  • Hvert år skaffer vi hjem til tusenvis av dyr, etter å ha fôret, behandlet og ivaretatt dyrene.
  • Skadede dyr tar vi til veterinær. Da dyret ikke har eier, må Dyrebeskyttelsen Norge betale regningen.
  • Dyrebeskyttelsen Norge har landets største ID-register for katter, og samtlige katter vi omplasserer øremerkes, vaksineres og steriliseres/kastreres. Det er daglige henvendelser fra folk som har funnet katter med øremerking, og vi kobler disse med eier.
  • Dyremishandling har ingen åpningstid. Flere av våre lokalforeninger er å treffe hele døgnet. Vi rykker ut i akutte situasjoner, når de offentlige kontorer er låst for dagen. Ofte kan det være vanskelig å komme frem til dyrevernmyndighetene, og folk ringer derfor heller oss. Vi hjelper også politiet med omsorg av skadde/mishandlede dyr.
Dyrevern koster. Inntil det finnes et offentlig apparat som kan påta seg jobben, gjør vi den. Dyrebeskyttelsen Norge anmoder derfor Næringskomiteen om å avsette kr 2 000 000 i nasjonalbudsjettet for 2003 til vårt arbeid.
Med vennlig hilsen
Dyrebeskyttelsen Norge

Siri Relling
Sekretariatsleder
Gunda Ruud
Saksbehandler
Ingrid Solberg
Styremedlem i Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus