Respekt for individet


2002.11.01 Dyrebeskyttelsen:   Invitasjon ved Cecilie Mejdell, Rådet for dyreetikk

Dyr - mer enn mat? Dyreetikk i et nytt tiår - perspektiver og problemer

Rådet for dyreetikk arrangerer seminar 15. november i forbindelse med 10-årsmarkeringen av Rådet for dyreetikk. Seminaret er gratis, og påmelding skjer innen 10. november til Unni Hestvedt, VESO, telefon 22 96 46 00 eller e-post unni.hestvedt@veso.no.
Norges veterinærhøgskole (fellesauditoriet), Ullevålsveien 70, Adamstua, Oslo.

Program

09.00 Kaffe/te og kjeks serveres
09.30 Åpning ved Rådets leder; Svein Aage Christoffersen
09.50 Arbeid med dyreetikk i europeisk perspektiv generelt og i Det Dyreetiske Råd i Danmark spesielt; Peter Sandøe
10.30 Pause
10.45 Holdninger til dyr i ulike tidsepoker; Helena Röcklinsberg
11.25 Veien mellom ytterpunktene:Tingliggjøring og menneskeliggjøring av dyr; Bergljot Børresen
12.00 Enkel lunsj
12.45 Utviklingen i dyreholdet framover slik LD/myndighetene ser det og de dyreetiske problemstillinger det vil reise; Gudbrand Bakken
13.05 Hvordan vinkler media dyrehold og dyreetiske spørsmål? Andreas Skartveit
13.35 Dyrevelferd som tema for forbrukernes valg. Har Forbrukerrådet en politikk ut over lavere priser og større valgfrihet? Stine Sem
14.00 Pause
14.15 Replikker (5 min); Bondelaget/Småbrukarlaget, Fiskeoppdrettsnæringen, Norsk Kennel Klub, Dyrebeskyttelsen Norge
14.35 Fri diskusjon
15.15 Avslutning og oppsummering; Svein Aage Christoffersen

Foredragsholdere

Svein Aage Christoffersen, leder av Rådet for dyreetikk, professor ved institutt for teologi, UiO
Peter Sandøe, filosof, professor i dyreetikk i København, leder av det danske dyreetiske rådet
Helena Röcklinsberg, teolog, dr. grad i dyreetikk
Bergljot Børresen, veterinær og forfatter
Gudbrand Bakken, ekspedisjonssjef i LD
Andreas Skartveit, tidl. forlagsmann og TV-direktør i NRK
Stine Sem, seksjonsleder i Forbrukerrådet
Hva kan du gjøre?