Respekt for individet


2002.10.29 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Gunda Ruud, saksbehandler DN

Burhøns i stortingsmeldingen - ikke akkurat "høna på tunet"!


Jærhøns
Ill: NLM ©
Stadig leser vi om "økt avsetning på hvitt, kalorifattig og sunt fjørfekjøtt". Vi leser om "frokostegg" på søndagsmorgen. Men vet folk flest hvilket liv disse dyrene tilbys, og smaker produktene like godt når man vet det?
Burhøns er en av de mest problematiske driftsformer vi har i Norge i dag. Det å holde høner innesperret i små nettingbur, hvor de ikke har annet å slå ihjel tiden med enn å stirre i luften, spise kraftfôr og produsere så unormalt store mengder egg at det går på helsa løs, er noe Dyrebeskyttelsen Norge finner svært betenkelig.

Stortingsmeldingen om dyrevelferd

Endelig skal den foreldede dyrevernloven fra 1974 gjennomgås! Utfallet av denne gjennomgangen vil ha stor betydning for norske dyrs levevilkår i mange år fremover.
Dyrebeskyttelsen Norge er en av høringsinstansene i dette arbeidet og har levert inn et grundig gjennomarbeidet "Innspill til stortingsmeldingen om dyrevelferd".
I september ble det siste høringsmøtet holdt hos Landbruksdepartementet, før meldingen skal presenteres for Stortinget i desember. Dyrebeskyttelsen Norge var invitert til møtet. Vi ankom med forhåpninger om at hensynet til hønas ve og vel denne gangen skulle veie tyngre enn økonomi. Men dessverre. På møtet sa landbruksminister Sponheim at dagens burhønshold vil fortsette som før. Begrunnelsen var at gode, alternative driftsformer ikke eksisterer; i løsdriftsystemer er man plaget med hysteri og kannibalisme.

Hvordan har en burhøne det?

  • Livet tilbringes i et minimalt nettingbur (700 cm2) uten mulighet til å utøve normal adferd som "plukking", støvbading, vagling eller vingestrekking.
  • Høna har unormalt stor eggproduksjon. Resultatet er at dyret slites ut allerede i ung alder.
  • Før transport må hønene plukkes ut av burene og plasseres i kasser. Markedsverdien er lav, og dyrene behandles dessverre ofte deretter.
  • Dyrene slaktes etter samlebåndsprinsippet. De skjøre og utslitte hønene henges opp etter bena, før de avlives med hodet hengende ned i et strømførende vannbad.

Hva mener Dyrebeskyttelsen Norge?

Dyrebeskyttelsen Norge er av den oppfatning at ingen dyr noen gang kan trives i bur. Det å stenge dyr i bur, uten mulighet til å tilfredsstille sine instinkter og behov, er uakseptabelt.
Dyrebeskyttelsen Norge etterlyser selvfølgeligheter som
  • mindre driftsenheter, der naturlig rangordning kan etableres.
  • god bevegelsesmulighet og tilgang på uteareal.
  • avl på dyr som er tilpasset et "røffere miljø", og hvor gemytt vektlegges mer enn produksjonsytelse.
  • omtanke og respekt for enkeltindividet.
Det er rimelig å tro at dersom Landbruksdepartementet satte en tidsfrist for overgang til andre systemer, ville næringen ha forholdt seg til denne. Forskning på alternative driftsformer måtte ha blitt prioritert, og endringer ville ha tvunget seg frem.
Hva kan du gjøre?

Jo flere som taler dyrenes sak - jo flere vil lytte!