Respekt for individet


2002.09.30 Dyrebeskyttelsen:   Rapport ved Hanne Feragen, nettredaktør DN

Dyrebeskyttelsen på Dyras dag i Ås


Geit
Foto: arkiv
29 september deltok Dyrebeskyttelsen deltok med stand på Norsk landbruksmuseum i Ås.
Det ble arrangert møte med dyr, gårdsbesøk og foredrag.
Veterinær Torill Malmstrøm holdt foredrag om dyrevern, Erik Thuen om økologisk landbruk og Anne Lene Hovland om forskning på atferd hos produksjonsdyr, deriblant pelsdyr. Foredragene var veldig interessante, og her burde flere i fagmiljøet rundt dyr ha deltatt.