Respekt for individet


2002.09.26 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Jenny Berg-Rolness, styremedlem Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane

Dyrenes dag 4 oktober

Dyrebeskyttelsen Norge markerer den internasjonale World Animal Day med stand foran Stortinget og en stille marsj fra Egertorget til Koreas ambassade. Våre lokalforeninger i hele landet har også aktiviteter. Vi overfører samme dag kr 30 000 til vår søsterorganisasjon Korea Animals Protection Society for å støtte kampen mot den groteske dyremishandlingen som foregår i deler av Asia.
Program:
  • Kl 13.00: Stand foran Stortinget åpnes.
  • Kl 14.00: Marsj fra Egertorget til Koreas ambassade, Inkognitogaten 3.
  • Kl 14.30: Appell og overrekkelse foran Koreas ambassade.
  • Kl 15.00: Retur til Stortinget.
  • Kl 18.00: Stand foran Stortinget avsluttes.
På vår stand vil vi informere om:
  • katte- og hundemarkedene og produksjon av bjørnegalle i Asia
  • pelsdyrproduksjon
  • misbruk av dyr i underholdning
  • truede dyrearter i Norge (vill-laksen og fjellreven)
  • kommende stortingsmelding om dyrevern
Marsjen er for dyrene som lider i Kina og Sør-Korea. Med banner, plakater og hunder ønsker vi å markere vår motstand mot den uvanlig groteske dyremishandlingen som daglig pågår i disse landene. Det vil bli overrekt appeller ved den kinesiske og den koreanske ambassaden, og ved Stortinget vil det bli overrekt et skriv der man oppfordrer til forbud mot import av pels og skinn fra Kina og Sør-Korea.
Årlig blir mange millioner hunder og katter torturert og drept for konsum og pelsproduksjon i Kina og Sør-Korea. De blir alet opp under rystende forhold, sendt ut på dagelange transporter uten mat og vann og ender opp på kjøttmarkeder. Fra overfylte bur må de se sine artsfrender dø på de verst tenkelige måter, mens de selv venter på tur. Bare i Sør-Korea blir ca. 7 000 hunder torturert til døde hver eneste dag. De blir enten hengt, slått, påført elektriske sjokk, får kroppen brukket i stykker, brent eller flådd levende. Katter blir vanligvis kokt levende. Bakgrunnen for grusomhetene er en oppkonstruert, profittrettet myte om at seigpinte dyr gir et velsmakende og potensfremmende kjøtt.
Kina og Korea er også beryktet for sin produksjon av bjørnegalle. Offisielt er det ca. 7 000 bjørner innesperret på farmer i Kina, der de daglig blir tappet for galle gjennom et kateter som går dypt inn i galleblæra. Bjørnegalle blir brukt i tradisjonell kinesisk medisin men kan fullt ut erstattes av urter og syntetiske produkter. I inntil 22 år ligger bjørnene i bur som ikke er større enn dem selv, med store liggesår, selvpåførte sår, deformerte bein og skader i hodet som følge av gjentatte, stereotype hodeslag mot burstengene. De lever et liv i tortur, inntil de slaktes med inhumane metoder eller dør i store plager som følge av kroniske infeksjoner.
Vi håper at mange vil sette av litt tid den 4 oktober for de tusener av dyr som mishandles hver eneste dag i Kina og Sør-Korea.
Asias dyr trenger din støtte!
For nærmere detaljer - se DOOAs nettsider eller kontakt Jenny Berg-Rolness på telefon 57 74 06 03.
Hva kan du gjøre?