Respekt for individet


2002.09.26 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Ann-Carin Torrissen, nestleder Dyrebeskyttelsen Norge

Atlanterhavslaksen, oppdrettslaks og sykdommer

Saken om nasjonale laksefjorder og vassdrag vil trolig ikke bli behandlet av Stortinget før til neste år. Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget i juni d.å. Saken vil imidlertid ikke bli behandlet av Stortinget før neste år.

Fakta:

Atlanterhavslaksen levde langs kysten og i elver i store deler av Europa, men i dag er den utryddet i 11 land.
Norge er ett av fire land som fortsatt har levedyktige laksebestander, men den norske vill-laksen er i alvorlig fare. I elvene truer parasitten Gyrodaktelus, og i sjøen lakselus.
Lakselus spres med laks som har rømt fra oppdrettsanlegg. Siden 1990 har nesten 12 millioner oppdrettslaks rømt ut av merdene.
De siste estimatene viste at det finnes bare mellom 100 og 250 tusen ekte vill-laks i Norge. Det vil si at det er 40 ganger så mange rømt oppdrettslaks som vill-laks i norske fjorder og elver.
Den rømte oppdrettslaksen har ofte med seg lakselus, som flytter over på vill-laksen og ender med å ta livet av den.
Tanaelva i Finnmark blir regnet som verdens viktigste elv for Atlanterhavslaksen. Her tas halvparten av all vill-laks som fiskes i Norge, og foreløpig er den fri for smitte. Likevel ble det bygget et oppdrettsanlegg like utenfor munningen av Tanafjorden. Dersom lakselus spres fra dette eller andre anlegg, er den unge Tana-laksen i umiddelbar fare så snart den begir seg på vandring ut til havet.

Konklusjon:

For å redde deler av den norske laksebestanden er det svært viktig at oppdrettsanlegg forbys i fjorder og kystområder utenfor lakseelvene.
Det må bli mye strengere krav i forhold til å tillate oppdrettsanlegg i forbindelse med laksefjorder og laksevassdrag, ellers forsvinner vill-laksen. Det må også stilles strengere krav til dem som får konsesjon, slik som adekvat kompetanse til å kunne drive et anlegg både faglig og økonomisk.
Man bør ta fram det ferdige regelverket som har ligget i en skuff i 10 år, helst før det er for sent for vill-laksen. Mens regelverket har ligget på vent, har det stadig dukket opp nye oppdrettsanlegg, også i de såkalte verneområdene.
Det er på tide at Atlanterhavslaksen gis forkjørsrett til laksefjorder og laksevassdrag og at disse blir totalt oppdrettsfrie.