Respekt for individet


2002.09.25 Dyrebeskyttelsen:   Notat ved Hanne Feragen, nettredaktør DN

Stortingsmelding om dyrevern

Landbruksdepartementet har initiert arbeid med stortingsmelding om dyrevern. En utredning skal gjennomføres ut fra et dyrevelfredsmessig synspunkt, og meldingen forventes framlagt for Stortinget i løpet av 2002.
Hva kan du gjøre?