Respekt for individet


2002.07.16:   Artikkel ved Gunda Ruud, saksbehandler DN

I kjølvannet av Orderud-skandalen

Vi ble lovet at hullene i lovverket, som muliggjorde transporttid på over et døgn og kynisk utnyttelse av subsidier, umiddelbart skulle tettes. Nå er det skjedd! Det er ikke lenger lønnsomt å frakte dyr Norge rundt.

Dyrene fra Orderud - enda en gang

Vi har fremdeles mediaoppslaget Johansen forårsaket, da han kjøpte dyrene på Orderud og transporterte de til et slakteri i Lofoten, friskt i minnet. Dyrevenner lot seg sjokkere da det ble avdekket at levende produksjonsdyr ble transportert i 25 timer, ja til og med enda lenger, i den hensikt å innkassere en subsidiegevinst. Det viste seg nemlig at man kunne oppnå statsstøtte ved å slakte dyr i distriktet. Og jo lenger i utkanten man dro, jo flere distriktssoner man krysset, desto mer lønnsomt ble det. Hensynet til dyrenes ve og vel forsvant helt i de økonomiske kalkyler. Dette var en praksis bondestanden ikke var ukjent med, men som ingen snakket høyt om. Det var først da saken ble brettet utover avisenes førstesider at det høylytt og ydmykt ble lovet at "hullene i regelverket skulle umiddelbart tettes!". Og nå er det skjedd! Under jordbruksforhandlinger ble de nødvendige endringer i "forskrift om tilskudd til produksjon av kjøtt" foretatt.

Distriktstilskudd

Formålet med distriktstilskudd er å opprettholde bo- og sysselsetting i distriktene ved å jevne ut ulikheter i lønnsomheten i produksjonen. Enkelte bønder, som for eksempel Johansen, utnyttet systemet ved å kjøpe storfe fra en sone med lavere distriktstilskudd og frakte disse til en sone med høyere tilskudd.
Endringen i forskriften innebærer at det kreves minst seks måneders fremføring av dyra. Det vil si at dyrene må leve i seks måneder etter at de kommet frem til destinasjonen. Vilkåret gjelder kun for dyr kjøpt i en lavere sone enn der kjøper er lokalisert. Med andre ord gjelder ikke denne bestemmelsen for dyr innenfor samme distriktstilskuddssone, ei heller for dyr som fraktes til en sone med lavere distriktstilskudd. Nå skal det ikke lenger lønne seg å kjøpe dyr fra en sone med lavere distriktstilskudd i den hensikt å transportere dem direkte til slakteriet. Grunnlag for transport vil nå hovedsakelig være tilførsel av nytt arvmateriale, i form av levende dyr, til distrikts-Norge.
Et skritt i riktig retning ..., men ting kan fremdeles bli bedre.
Dyrebeskyttelsen Norge hilser endringen velkommen, samtidig som vi jobber mot minimal transport av levende dyr. Dagens maksimum 8 timers transportregel, med dispensasjonsmuligheter, er heller ikke optimal.
Målet må være mobile slakterier og transport av kjøtt. Dyrene bør slippe den belastningen transport er.
Hva kan du gjøre?