Respekt for individet


2002.05.26 Dyrebeskyttelsen:   Brev fra DN til Statsminister Bondevik

Elefant
Foto: Biz/ed ©

Protest på mottatt gave

Til
Statsminister Bondevik
Vi viser til gave, bestående av to elefantstøttenner, som Statsministeren mottok under et offisielt besøk i Nigeria.
Med bakgrunn i det betydelige arbeidet dyre- og miljøvernorganisasjoner har lagt ned for å bevisstgjøre folk om hvor utryddingstruet elefanten er, og at turister ikke må kjøpe slike produkter, finner vi det meget kritikkverdig og upassende at Norges statsminister tar imot en gave bestående av elefantstøttenner. Signaleffekten til Norges og Nigerias befolkninger er veldig uheldig.
Ikke minst med bakgrunn i at Bondevik kommer fra opprinnelseslandet til Brundtland-kommisjonen, der viktigheten av biologisk mangfold vektlegges, burde han ha vært modig nok til å ha takket nei til denne gaven.
Vi håper det kommer en offentlig beklagelse fra Bondevik.


Med hilsen
Dyrebeskyttelsen Norge

Siri Relling
Sekretariatsleder
Hva kan du gjøre?