Respekt for individet


2002.04.25 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Gunda Ruud, saksbehandler DN

Dyrebeskyttelsen inngår samarbeid med Landbrukets brannvernkomité


Fighting the horse barn fire av John Hatch (1961)
Foto: John Hatch ©

"31 kyr brant inne" ...

Landbrukets brannvernkomité (LBK) har utpekt 2002 til "Landbrukets brannvernår", og Dyrebeskyttelsen (DN) skal derfor fokusere på brann i år.
LBK er et samarbeid mellom flere sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. Målsetningen er at 20 % færre dyr skal brenne inne.
Med bakgrunn i det uakseptable og unødvendige faktum at 2000 innesperrede enkeltindivider hvert år opplever redsel og lidelse før de mister livet i flammene, ønsker DN å delta mer aktivt i LBKs viktige arbeid. Den 19. april hadde sekretariatet derfor et meget konstruktivt møte med representanter fra LBK, som ønsker at DN bruker sine lokalforeninger for å nå ut til enda flere bønder.
Visste du at feil i elektrisk anlegg er hovedårsaken til brannene i landbruket? Ikke alle bønder vet det, enda bonden selv er pålagt ettersynet. Ved å få innarbeidet kontroll av dette som en rutine, kunne mange branner vært unngått. Slurv, ubetenksomhet og dårlig tid gjør at enkle tiltak ikke gjennomføres.
Brannslokkingsapparat eller brannslange er påbudt i alle bygg med husdyr. DN mener at når mennesker holder dyr innesperret og fastbundet, har de en soleklar forpliktelse til å beskytte dyrene de har i sin varetekt på alle mulige måter. Likevel; installasjon av brannvarslingsanlegg er fremdeles ikke lovpålagt. Per idag er varslingsanlegg kun installert på ca 10 % av gårdene.
Verdien av et dyreliv forsvinner lett i en økonomisk kalkyle. I forbindelse med Landbrukets brannvernår tilbyr flere forsikringsselskap spesielt gode betingelser for installasjon av brannvarslingsanlegg i driftsbygninger. Det er derfor ikke lenger mulig å skylde på økonomien dersom man ikke har varslingsanlegg. Gode varslingsanlegg gir bonden mulighet for å kunne slokke brannen og redde dyrene fra flammene.
LBK har lovet å holde DN oppdatert om resultatene av brannvernåret. DN vil bli invitert på informasjonsmøter, og vi har også bedt om å få bli med på en inspeksjonsrunde.
Les om temaet hos Landbrukets brannvernkomité (LBK).
Hva kan du gjøre?
Vi håper på din hjelp til økt fokus på brannvern og til å nå frem til bønder. Vis at du er klar over de store tapene av dyreliv og at du finner dagens situasjon uakseptabel - fortell at det finnes løsninger.
LBK har utarbeidet en lettlest brosjyre "Brannsikring i landbruket". Her er mange enkle forslag til forbedrede rutiner. Denne brosjyren kan bestilles gratis fra LBK direkte (tlf 23 15 71 00) - eller via DN. Brosjyren kan også lastes ned fra LBKs nettside.
LBK er veldig takknemlig for hjelp til utdeling av brosjyren. Kanskje du kan ta med noen eksemplarer til nærmeste bonde, landbrukskontor eller Felleskjøp?
Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon!
Hva kan du gjøre mer? Gjøre gode gjerninger?