Respekt for individet


SPØRSMÅL TIL STORTINGETS SPØRRETIME IV

Spørsmålet ble stilt av stortingsrepresentant Vidar Kleppe (Frp) 20. februar 2001, til Landbruksminister Bjarne Håkon Hansen

SPØRSMÅL:
Kan landbruksministeren garantere norske forbrukere om at norske kyllinger er fri for de velferdsproblemer som er dokumentert i Sverige og resten av Europa, og at norsk dyrevernlov således blir overholdt på dette punkt?

Send en mail til Vidar Kleppe: frp.postmottak@stortinget.no og takk ham for at han tar opp dyrevern i Stortinget!