Respekt for individet


Seier for Dyrebeskyttelsen Norge: Stortinget ber regjeringen forby kastrering av grisunger!

Dyrebeskyttelsen Norge har nedlagt mye arbeid i å få Stortinget til å forby kastrering av grisunger.

Stortinget har nå bedt regjeringen om å forby kastrering av grisunger. Stortinget presiserer at forbudet bør tre i kraft før år 2007, og helst så snart som mulig. I overgangsperioden skal grisungene ha bedøvelse under kastreringen, som skal utføres av veterinær.

Årlig kastreres ca. 650.000 grisunger i Norge. Kastrerigen utføres av bonden selv, og uten bedøvelse. Kastrering innebærer at pungen skjæres opp, sædstrengene kuttes over og testiklene rives ut. Årsaken til denne inhumane praksisen er at en liten andel av hanngrisene utvikler en bismak på kjøttet, kjent som "rånesmak", og at noen ganske få forbrukere reagerer negativt på dette.

TV2 viste kastrering av grisunger i programmet "Rikets tilstand" i fjor, og på nyhetene for noen få uker siden. Høyres Ansgar Gabrielsen gikk da sterkt ut mot kastrering. I Stortinget fikk Høyre støtte av Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet.

Kristelig folkeparti og Senterpartiet, derimot, mente at de stakkars grisungene fremdeles skal kastreres uten bedøvelse.

Dyrebeskyttelsen Norge er tilfreds med Stortingsflertallets vedtak.

Stortinget bestemte dessverre at det fremdeles skal være adgang til å kastrere reinsbukk. Også dette må fra nå gjøres med bedøvelse. Som hovedregel skal veterinær utføre kastreringen, men reineierne kan selv gjøre det, hvis de gjennomgår godkjent opplæring. Dyrebeskyttelsen Norge er sterkt kristisk til denne ordningen. Vi vil fortsette arbeidet for et forbud mot kastrering av rein.

Stortinget har også vedtatt en rekke andre endringer i dyrevernloven, som samlet vil innebære en styrking av dyrevernet i Norge. Flere av de endringene som Stortinget nå har vedtatt, har vært foreslått av Dyrebeskyttelsen Norge. F.eks. har vi nå endelig oppnådd en økning i strafferammene i dyrevernloven. Maksimumsstraffen for dyremishandling blir nå tre år, mot tidligere seks måneder.

Dyrebeskyttelsen Norge vil fortsette kampen for en bedre dyrevernlov.

[10.12.00]