Respekt for individet


SPØRSMÅL TIL STORTINGETS SPØRRETIME, DOKUMENT 15

Spørsmålet ble stilt av stortingsrepresentant Jørn L. Stang (Frp) fra Østfold den 13. oktober 2000.

BAKGRUNN
I følge undersøkelser fra EFTAs overvåkninngsorgan ESA viser det seg at Norge nærmer seg jumboplass innen dyrevernet blant 18 europeiske land.

Norske myndigheter klarer ikke å overholde sentrale "EØS-forpliktelser" innen dyrevern.

Våre naboland Sverige, Danmark og Finland utgjør eliten i Europa. Dyr fikk i 1998 status som "følende vesener" i EU, noe man ikke har i det norske regelverk.

I fjor ble burhønsenes situasjon forbedret ved lov i EU, men Norge har ikke fulgt opp.

EU har også et eget bindende regelverk for zoologiske hager, mens det i Norge bare er et veiledende regelverk.

Norge er dermed inget foregangsland vedrørende dyrevern i praksis. Grunnet trange budsjetter er mange rutineinspeksjoner i norske fjøs og hjem med dyrehold innstilt.

Akkurat dette er brudd på sentrale paragrafer i gjeldende dyrevernlov.

SPØRSMÅL
Akter miljøvernministeren å foreta seg noe for å gi dyrene bedre kår i landet, og slik at i hvert fall regelverket som gjelder for andre europeiske land kan bli etterlevet også i Norge?"


Send en mail til Jørn L. Stang på: frp.postmottak@stortinget.no og takk ham for at han tar opp dyrevern i Stortinget!